dr med. Anna Michałowska-Karczmarczyk

Dr Anna Michałowska – Kaczmarczyk specjalizuje się w onkologii klinicznej. Udziela chorym konsultacji, a także zajmuje się terapią pacjentów dotkniętych problemem nowotworu narządów rodnych, przewodu pokarmowego, nowotworów tkanek miękkich a także skóry, przełyku i głowy.

Dr Anna Michałowska – Kaczmarczyk to lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki sukcesywnemu podnoszeniu kwalifikacji i pogłębianiu wiedzy w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń oraz konferencji naukowych może zapewnić pacjentom wysokiej jakości opiekę medyczną.